POLITYKA PRYWTANOŚCI:

Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest LILYLIFE Paweł Woźniak z siedzibą w Warszawie NIP 5641340689 REGON110707510

Sklep LILYLIFE prowadzony jest przez działalność gospodarczą pod firmą LILYLIFE 
Paweł Woźniak z siedzibą w Warszawie, Pogodna 2/10, 00-785.

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury i zalecenia, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Kontrolujemy ich wykonywanie i stale sprawdzamy ich zgodność z odpowiednimi aktami prawnymi – ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wszelkiego rodzaju aktach wykonawczych i aktach prawa wspólnotowego.

Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie: Imienia i Nazwiska oraz adresu e-mail. Dane będą przetwarzane przez LilyLife w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy.
Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz
 Krajowy Integrator Płatności S.A. / ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357 w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne,
a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu.

 Dane osobowe pozostawione w serwisie nie zostaną sprzedane ani udostępnione osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

Do danych zawartych w formularzu przysługuje wgląd osobie fizycznej, która je tam umieściła. Osoba ta ma również praw do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na któremoże wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich zmianach będziemy informować w sposób widoczny i zrozumiały.

W Serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób nadzorowane przez serwis LILYLIFE. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać. W razie wątpliwości co któregokolwiek z zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy dodyspozycji – nasze dane znaleźć można w zakładce – KONTAKT.